17.6.13

Mapa interno a la Poesia de la Combustió


Dos dels poemes il·lustrats (Autosuficiencia i Cuando) de Mapa interno,
 han pogut formar part de Poesia de la Combustió
de Combustible fanzine en companyia de atres artistes
 que també han presentat els seus poemes il·lustrats.