24.2.13

Pintant sobre foto impresaProbant, probant, si, no, si, no, ei!, ei!, 1, 2, 1, 2...

Practicant per   ART SOTA ZERO
En el "baül de los recuerdos" he trobat unes antigues fotos, que he aprofitat per divetir-me